דוסאט


בית משפחת מילון ברחוב מסקביץ בדוסאט

מבנה בית הכנסת היום משמש כמכולת

בית הקברות היהודי בדוסאט
קבר ראובן חנוך מילון נפטר ב- כ"ב אלול תרס"ד , 2 ספטמבר 1904

אגם סרטא בדוסאט, בחורף כאשר קופא משמש למרוצי סוסים

פגישה עם ראש העיר. והכנסיה של דוסאט


חזרה לעמוד ראשי