רינה מילון
Rina Milon

ילידת תל-אביב 1929, בוגרת "גמנסיה עברית הרצליה" בתל-אביב בשנת 1947.
שרתה בפלמ"ח ובמלחמת השיחרור גויסה לצה"ל במסגרת הפלמ"ח.
בשנת 1949 החלה לימודיה באקדמיה לאמנות ואומנות בצלאל בירושלים.
בוגרת האקדמיה לאמנות ואומנות בצלאל בשנת 1952.
התמחות בבית המלאכה לאריגה, "בית החלוצות", בירושלים.
והתמחות בבית המלאכה לאריגה של גברת ברקאי חנה בתל-אביב, בשנת 1953.
בשנת 1954 החלה לעבוד באריגה באופן עצמאי.
נפטרה בשנת 2006 בגיל 77 לאחר מחלה ממושכת.
Rina Milon

1929-2006

תערוכות קבוצתיות

1956 - בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים; תערוכת "אמנות יום-יום".
1961 - גני התערוכה, תל-אביב; תערוכת "כלים נאים - דירה יפה" - התערוכה בינלאומית ה-1 לאמנות שימושית.
1975 - מוזאון ישראל, ירושלים; תערוכת "עבודות בחוט 74-75 ".
1987 - בית האומנים, ירושלים; תערכות "בצלאל החדש 1935-1955 ".
1987 - מוזאון תל-אביב, תל-אביב; תערכות "בצלאל החדש 1935-1955 ".
1993 - מוזאון ישראל, ירושלים; תערוכת "יוליה קיינר פורכהיימר - אריגים וקולאז'ים".


עבודות לדוגמהתמונות

בצלאל 1952 רינה אורגת
בצלאל - 1952


קישורים

בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים
מוזאון ישראל, ירושלים